Ondernemingen zijn steeds vaker internationaal actief. Verricht u als ondernemer een deel van uw activiteiten in het buitenland, dan kan er sprake zijn van een buitenlandse vaste inrichting of vaste vertegenwoordiging.

Als er sprake van een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiging dan moet aldaar belasting worden betaald. Niet in elke situatie is er sprake van een vaste inrichting of vaste vertegenwoordiging.

De vaste inrichting

Een vaste inrichting is een bedrijfsruimte in het buitenland. In het belastingbedrag tussen Nederland en het betreffende land staat veelal nog een toelichting op het begrip. De locatie moet over faciliteiten beschikken om als zelfstandige onderneming te kunnen functioneren. Hierbij moet je denken aan een kantoor, werkplaats of winkel.

Het houden van voorraad, een opslagruimte of een locatie met enkel ondersteunende diensten of activiteiten, is niet voldoende voor een vaste inrichting. Let erop dat het aanwezig zijn van een persoon voor een vaste inrichting niet altijd van belang is. Denk hierbij aan een tankstation met enkel een pinautomaat.

Er zijn ook speciale vaste inrichtingen, deze worden in de praktijk fictieve vaste inrichtingen genoemd. Het belangrijkste voorbeeld hiervan is een bouwproject dat langer duurt dan 12 maanden. Een ander belangrijk voorbeeld is de woonplaats of zetel van de feitelijke leiding van de onderneming.

De vaste vertegenwoordiging

Een vaste inrichting kan ook worden gevormd door een werknemer van het bedrijf. De werknemer moet dan wel over een (formele of feitelijke) volmacht beschikken. De werknemer moet de Nederlandse onderneming kunnen binden in het buitenland. Hierbij moet je denken aan het sluiten van overeenkomsten en het aangaan van verplichtingen. Hierbij is er geen minimum of formele toetsing. Als de werknemer de Nederlandse onderneming duurzaam mag en kan binden en/of als hij/zij dit doet, is sprake van een vaste vertegenwoordiger voldoende. De eisen zijn:

  • er is een persoon namens het bedrijf aanwezig in het buitenland;
  • deze persoon moet bevoegd zijn om namens de Nederlandse onderneming overeenkomsten te sluiten;
  • de persoon moet afhankelijk zijn van de Nederlandse onderneming;
  • de persoon moet de bevoegdheid / volmacht kunnen uitoefenen;
  • werkzaamheden van de persoon moeten overeenstemmen met de werkzaamheden van de onderneming;
  • de persoon hoeft niet in het buitenland te wonen.

Gevolgen vaste inrichting en vertegenwoordiging

Als er in het buitenland sprake is van een vaste inrichting / vaste vertegenwoordiging, dan is het Nederlands bedrijf in het buitenland belastingplichting. Dit zal betekenen dat aldaar winstbelasting, loonbelasting en omzetbelasting moet worden betaald. De winst van deze zelfstandige vestiging moet worden bepaald als ware er sprake is van een apart bedrijf. Bij een interne transactie moet zakelijk met de Nederlandse onderneming worden gehandeld en moet er dus winst worden gemaakt.