Woont u in een ander land, maar werkt u in Nederland? Of hebt u een uitkering of ander inkomen uit Nederland? Doet u aangifte over 2015? En u bent kwalificerend buitenlands belastingplichtig? Dan moet u ook een inkomensverklaring 2015 voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtige naar de belastingdienst opsturen.

Voldoet u aan alle voorwaarden voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht? Stuur dan een inkomensverklaring naar de belastingdienst. Als u dat doet, hebt u recht op dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen die een inwoner van Nederland ook heeft. Voldoet u niet aan de voorwaarden? Of u stuurt deze verklaring niet op? Dan wordt u door de belastingdienst beschouwd als buitenlands belastingplichtig. U hebt dan beperkt recht op aftrekposten, heffingskortingen en eventueel heffingsvrij vermogen.

Fiscaal partner? Als u beiden een kwalificerend buitenlands belastingplichtige bent, moet uw fiscale partner ook een inkomensverklaring opsturen. Ook als uw partner geen inkomen heeft. Zonder inkomensverklaring van uw partner hebt u slechts recht op de helft van de fiscale voordelen.

Let op! Stuur de inkomensverklaring 2015 bij voorkeur tegelijk met uw aangifte 2015 op. Lukt dat niet? Stuur dan uw aangifte alvast op. U hoeft dan geen uitstel voor het doen van aangifte aan te vragen. Zorg er wel voor dat u de inkomensverklaring alsnog opstuurt. Anders wordt u niet aangemerkt als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. U kunt dan geen gebruikmaken van dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en heffingsvrij vermogen als iemand die in Nederland woont. U wordt dan behandeld als buitenlands belastingplichtig.